benefiční běhy

DOBRÉ KILO

Vybrané úseky štafetového závodu MORAVA RUN běháme  pro dobrou věc

Propozice DOBRÉ KILO

DOBRÉ KILO, je serie benefičních běhů, kdy startovné ve výši 100 Kč, je posíláno přímo na dobrou věc v oblasti, ve lteré se DOBRÉ KILO zrovna běží. Trasa benefičního běhu DOBRÉ KILO je vždy totožná s některým z 29 moravarunských úseků. Viz moravarun.cz

Základní informace

Jako benefiční běh se vždy běží jeden z 29 moravarunských úseků, mimo hlavní závod MORAVA RUN. Viz TERMÍNOVKA

Benefiční běhy nejsou měřeny na čas. 

Přihlášení na benefiční běh

Přihlášení na konkrétní benefiční běh je možné přímo v TERMÍNOVKA

Každý účastník se přihlašuje samostatně, tlačítkem "POMŮŽU, POBĚŽÍM"

Startovné

Vždy 100% vybraného startovného je věnováno na dobrou věc. Nejčastějí na pomoc nemocným dětem. Viz PRO KOHO. Ke každému projektu, je vždy založena jedinečná sbírka na portálu donio.cz

Jako startovné se hradí 100,- Kč 

Klikem na tlačítko "POMŮŽU, POBĚŽÍM" jste přesměrováni přímo do konkrétní sbírky, kde stačí poslat své startovné. Platba je možná převodem i platební kartou

Přihlášení mohou startovné uhradit též na místě

Prezence a start

Čas vyhrazený pro prezenci a čas startu je vždy uveden u konkrétního běhu v termínovce. 

Na prezenci obdržíte startovní náramek. Připravte si k nahlédnutí potvrzení o uhradě startovného - přijde vám na zadaný e-mail obratem. 

Startujeme hromadně

Zajistíme

Na startu je možné využít transfér věcí do cíle. Odjíždí hned po startu a v cíli bude čekat. Převážíme pouze uzavřené tašky, batohy apod. Zavazadlo dostane čiselný štítek a na startovní náramek Vám bude napsáno číslo štítku. Zvíře není věc :o)

Krom pocitu, že jste běželi a pomohli, na vás v cíli čeká děkovný list a teplý čaj nebo svařák. 

Obecná pravidla

Každý běžec je povinen se seznámit s těmito pravidly včetně jejich aktualizací. Pořadatel se zavazuje, že poslední případné aktualizace propozic budou provedeny nejpozději měsíc před startem závodu.

Všichni běžci se běhu účastní na vlastní nebezpečí.

Běh se běží za plného provozu bez omezení. Všichni závodníci jsou povinni dodržovat českou legislativu. Zejména pravidla silničního provozu!

Každý běžec na trase je povinen mít s sebou funkční, nabitý a aktivní mobilní telefon.

Každý účastník je povinen poskytnout neodkladnou pomoc osobě nacházející se v ohrožení života nebo zdraví (občanská povinnost). Zejména bezodkladně vyrozumět záchrannou službu prostřednictvím pohotovostního kontaktu (náramek) nebo na lince 155.

Běžcům na trati doporučujeme oděv výrazných barev s reflexními prvky. je-li běh koncipován jako večerní, je běžec vybaven svítilnou vyzařující neoslňující světlo bílé nebo žluté barvy na přední straně postavy a svítilnou vyzařující neoslňující světlo červené barvy na zadní straně postavy!

Závodníci jsou povinni dodržovat veřejný pořádek. Zejména noční klid. Chovat se zodpovědně, ohleduplně a dbát pokynů pořadatele.

Účast v běhu pod vlivem omamných a návykových látek může vést k neodkladnému vyloučení z akce.

Pořadatel nenese odpovědnost za ztrátu nebo zmatení značení cizí osobou nebo povětrnostními vlivy.