benefiční běhy

DOBRÉ KILO

Vybrané úseky štafetového závodu MORAVA RUN běháme  pro dobrou věc

17. 12. 2022

prezence 15:00 - 15:45

6,7 km (U12)

večerní běh

Start: Horka nad Moravou - Sluňákov, v 16:00

Cíl: Olomouc - ulice Legionářská

Běželo se pro

Prťata kojeneckého ústavu Dětské centrum Ostrůvek v Olomouci

Centrum poskytuje péči nezaopatřeným dětem, už od prvních dnů života. Dětem v Ostrůvku často komplikuje pěstounskou péči nebo adopci jejich zdravotní stav.

Záštitu nad akcí převzal primátor statutárního města Olomouce Mgr. Miroslav Žbánek, MPA

Partneři tohoto běhu

Speciální poděkování patři dobrovolným hasičům v Horce nad Moravou, kteří vyznamě přispěli k zajištění bezpečnosti na trase.

transport báglů zajištěn

děkovný list

teplý čaj | káva | svařák