benefiční běhy

DOBRÉ KILO

Vybrané úseky štafetového závodu MORAVA RUN běháme  pro dobrou věc

Partneří běhu DOBRÉ KILO - U12  (Horka n.M - Olomouc)

Záštitu nad akcí převzal primátor statutárního města Olomouce Mgr. Miroslav Žbánek, MPA

Speciální poděkování patři dobrovolným hasičům v Horce nad Moravou, kteří vyznamě přispěli k zajištění bezpečnosti na trase.

Partneří běhu DOBRÉ KILO - U17  (Kojetín - Kroměříž)

Záštitu nad akcí převzali: starosta města Kojetín pan Ing. Leoš Ptáček a město Kroměříž

Speciální poděkování patři dobrovolným hasičům a městské policii v Kojetíně a dobrovolným hasičům v Kroměříži