Nakládání s osobními údaji

Kdo zpracovává OÚ

Osobní údaje zpracovává výhradně pořadatel akce, tj. MORAVA RUN, z.s., se sídlem Babíčkova 1123/6 Olomouc, IČ 09950532.

Rozsah spravovaných OÚ

Vytvořením registrace prostřednictvím registračního formuláře, jsou pořadateli předány osobní údaje, dále jen OÚ, v rozsahu: jméno a příjmení; kontaktní údaje v rozsahu: telefonní číslo a e-mail, a fakturační adresa; zdravotní údaje v rozsahu: číslo pojišťovny, kontakt na osobu blízkou, případně další informace, které sám registrující se uzná za vhodné. Jde o údaje nezbytné pro uzavření a naplnění smluvního vztahu, a zajištění bezpečnosti v průběhu závodu. Pořadatel proto nepotřebuje souhlas se zpracováním osobních údajů od registrujícího se. 

Jak dlouho

V tomto rozsahu jsou údaje spravovány od vytvoření registrace do realizace závodu + 1 rok. Následně jsou tyto údaje vymazány.

Předávání OÚ třetím stranám

Pořadatel závodu nepředává OÚ žádným třetím stranám (partneři apod.) S třetími stranami jsou komunikovány pouze názvy týmů a startovní čísla. Výjimku tvoří poskytnutí údajů za účelem ochrany života a zdraví a majetku (záchranné složky, správní orgány apod.).

OÚ na startovním čísle

Účastníků jsou vydaný identifikační náramky na nichž je uvedeno: Prefix (jedinečný číselný kód) a startovní číslo. Dle Prefixu je možné účastníka ztotožnit a v případě ohrožení života a zdraví předat záchranným složkám osobní a kontaktní a zdravotní údaje. 

Foto a video záznamy

Pořadatel nebo jim pověřená osoba, může během akcí, které pořádá pořizovat foto, video a audio záznamy, na nichž se mohou objevit postavy a tváře účastníků. Pořizování těchto foto, video a audio záznamů není spjato se zpracováváním OU.