Propozice I. MORAVA BIKE

Kategorie

I.M - individuál muži - bez rozdílu věku

I.W - individuál ženy - bez rozdílu věku

III - tříčlenná štafeta - bez rozdílu věku a pohlaví

Měření a monitorování

ČAS: start vs. cíl

GPS lokátor

Starty budou probíhát v sobotu 15 - 17 hod.

Komunikace

Jednotlivec jedná sám za sebe

Za tým jedná leader týmu, který je členem štafety.

Občerstvení

Jezdci jsou povinni mít zajištěný vlastní support. Ve štafetě může být support vyřešen ostatními členy štafety.

Pravidla

Každý účastník je povinen se seznámit s těmito pravidly včetně jejich úprav a změn. Pořadatel se zavazuje, že poslední případné úpravy propozic budou provedeny nejpozději měsíc před startem závodu. A vydá propozice v pdf verzi.

Podmínkou účasti v závodě je dovršení 18 let nejpozději den před startem.

Všichni účastníci se akce účastní na vlastní nebezpečí.

Účastníci jsou povinni dodržovat veřejný pořádek. Zejména noční klid. Chovat se zodpovědně, ohleduplně a dbát pokynů pořadatele.

Sportovní akce se koná za plného silničního provozu bez omezení. Všichni účastníci jsou povinni dodržovat českou legislativu. Zejména pravidla silničního provozu! 

Všichni účastníci na trase jsou vybaveni cyklistickou přilbou a jejich jízdní kola dle přilohy č. 12, C, vyhlášky č. 341/2014 Sb.; a zvonkem. Toto vybevní je v rámci závodu Morava bike povinné i na úsecích mimo pozemní komunikaci!

Každý účastník na trase je povinen mít s sebou funkční mobilní telefon, pro případné přivolání pomoci v nouzi.

Každý účastník je povinen poskytnout neodkladnou pomoc osobě nacházející se v ohrožení života nebo zdraví. Zejména přivolat odbornou pomoc na lince tísňového volání.

Voba jízdního kola je na účastníkovi. Výměna jizdních kol je povolena pouze v depu (Olomouc, Skalica)

Účast jízdních elektrokol, kol se spalovacím motorem a jinak upravených jizdních kol mimo stanovené kategoie, je vyloučena.

Účast na akci pod vlivem omamných a návykových látek může vést k neodkladnému vyloučení ze závodu. 

Každý účastník je povinen si nastudovat trasu svého úseku.

Každý účastník může v průběhu závodu kdykoliv ze závodu odstoupit. Je však povinen o tomto neprodleně vyrozumět pořadatele na pohotovostní lince (viz účastnícký náramek).

Doporučení

Trasa se plánuje v aplikaci MAPY.CZ. Některé části trasy byly do mapových podkladů zaneseny na žádost Morava run z.s., které se v jiných mapových podkladech (Googel Maps, Garmin) nemusí zobrazovat. Pokud pracujete s GPX soubory, doporučujeme je stáhnout nebo aktualizovat v týdnu před závodem. Mapy.cz a Garmin hodinky jsou kompatibilní až od verze 6.10.0

Velmi doporučujeme mít v mobilu instalovanou aplikaci MAPY.CZ a před zahájením svého úseku si v mobilním prohlížeči otevřít stránku moravabike.cz nebo moravabike.sk, v seznamu úseků zvolit možnost "JET B_", spustit navigaci a jet tzv. online (podobně, jako při navigaci v autě).

Registrace účastníka

Každy účastník se, s ohledem na GDPR, registruje osobně! 

Při registraci účastník uvede, zda se registruje jako individuální biker, nebo jako člen štafetového týmu.

Provedené registrace je možné ověřit na Startovce.

Info o nakládání s osobními údaji: GDPR 

Startovné a platba

Startovné I. MORAVA BIKE 2023 je stanoveno na: 700,- Kč

Při registraci bude automaticky vygenerována a na uvedený e-mail zaslána tzv. "zálohová faktura". Po úplném zaplacení ZFa bude vystaven účetní doklad - Faktura a odeslán na uvedený e-mail.

Po přijetí platby dojde k zápisu účastníka na startovku.

Způsob ocenění a vyhlášení

Předávání pamětních medailí bude probíhat průběžně. Vyhlášení a předání medailí za umístění proběhne poté, co bude o předních pozicích zcela rozhodnuto. Po tomto vyhlášení bude pokračovat předávaní pamětních medailí a fotografování.

Ocenění

Všichni zúčastnění:

  • pamětní medaile
  • výhodnější startovné do dalího ročníku

V každé kategorii:

  • 1. místo - medaile za umístění, zápis na trofej MORAVA BIKE
  • 2. místo - medaile za umístění
  • 3. místo - medaile za umístění 

Vítězové si trofej MB mohou do prezence k dalšímu ročníku vypůjčit. Předpokládá se, že prvenství přijdou obhájit, případně trofej předat novému vítězi.