Propozice I. MORAVA BIKE

Pořadatel a organizátor

Pořadatelem závodu III. MORAVA RUN (2023), je MORAVA RUN z.s., coby nezisková organizace, se sídlem Babíčkova 1123/6, Olomouc, IČ 09950532, zapsaný u krajského soudu v Ostravě.

Organizátorem je každá fyzická osoba nebo právnická osoba jednající s pověřením pořadatele za účelem, zajištění bezpečnosti, veřejného pořádku, nebo jiné činností směřující k hladkému průběhu sportovní akce MORAVA RUN.

Kategorie

I.M - individuál muži - bez rozdílu věku

I.W - individuál ženy - bez rozdílu věku

III - tříčlenná štafeta - bez rozdílu věku a pohlaví

Prezence a start

Termín startu - 29.7.2023

Místo prezence a startu - Sportovní areál a kemp Dolní Morava

Prezence - od 12:00 - 15:30

Start od 16:00 ve vlnách

Měření a monitorování

Čas startu týmu určí pořadetel. viz startovka

Výsledné pořadí se určuje pro každou kategorii zvlášť

Výsledný čas se určuje: "Čas v cíli" ku "Čas stanoveného startu"

Každý individuální závodník bude vybaven GPS lokátorem. Pro štafetový tým, je GPS lokátor štafetovým "kolíkem".

Umístěným na 1. až 5. místě každé kategorie jsou před vyhlášením překontrolovány GPS údaje. 

Každý závodník, může v cíli vznést podmět na překontrolování GPS údajů kteréhokoliv týmu.

Komunikace

Ve věci předávek (voda, toalety atd.), se účastníci obracejí na organizátory konkrétního depa.

Ve věcech vztahujících k celému závodu, se účastníci obracejí na pořadatele závodu.

V urgentních záležitostech (Zdravotní komplikace, jiné komplikace na trase) oznamují účastníci na pohotovostní telefon - uvedeny na startovním náramku.

V případě vzniku nečekané události, kterou není možné bezodkladně vyřešit prostřednictvím pořadatelů na trase a která má zásadní vliv na průběh závodu, vyrozumí pořadatel účastníky závodu prostřednictvím hromadné SMS. Na systémovou SMS není možné "odpovědět". Lze však kontaktovat dispečink prostřednictvím SMS nebo telefonicky na pohotovostní telefon - číslo uvedené na startovním náramku.

Občerstvení a odpočinek

Depa Olomouc a Skalica nabízí šatny, sprchy, toalety, tělocvičnu pro odpočinek a drobné občerstvení, (ovoce, balená voda...)

Pravidla

Každý účastník je povinen se seznámit s těmito pravidly včetně jejich úprav a změn. Pořadatel se zavazuje, že poslední případné úpravy propozic budou provedeny nejpozději měsíc před startem závodu. A vydá propozice v pdf verzi.

Podmínkou účasti v závodě je dovršení 18 let nejpozději den před startem.

Všichni účastníci se akce účastní na vlastní nebezpečí.

Závodníci jsou povinni dodržovat veřejný pořádek. Zejména noční klid. Chovat se zodpovědně, ohleduplně, dodržovat etický kodex a dbát pokynů pořadatele a organizátorů.

Sportovní akce se koná za plného silničního provozu bez omezení. Všichni účastníci jsou povinni dodržovat českou legislativu. Zejména pravidla silničního provozu! 

Všichni účastníci na trase jsou vybaveni cyklistickou přilbou a jejich jízdní kola dle přílohy č. 12, C, vyhlášky č. 341/2014 Sb.; a zvonkem. Toto vybavní je v rámci závodu Morava bike povinné i na úsecích mimo pozemní komunikaci!

Každý účastník na trase je povinen mít s sebou funkční mobilní telefon, pro případné přivolání pomoci v nouzi.

Každý účastník je povinen poskytnout neodkladnou pomoc osobě nacházející se v ohrožení života nebo zdraví. Zejména přivolat odbornou pomoc na lince tísňového volání.

Volba jízdního kola je na účastníkovi. 

Účast jízdních elektrokol, kol se spalovacím motorem a jinak upravených jízdních kol mimo stanovené kategorie, je vyloučena.

Účast na akci pod vlivem omamných a návykových látek může vést k neodkladnému vyloučení ze závodu. 

Každý účastník je povinen si nastudovat trasu svého úseku.

Každý účastník může v průběhu závodu kdykoliv ze závodu odstoupit. Je však povinen o tomto neprodleně vyrozumět pořadatele na pohotovostní lince (viz účastnický náramek).

Doporučení

Trasa je naplánovaná v aplikaci MAPY.CZ. Některé části trasy byly do mapových podkladů zaneseny na žádost Morava run z.s., které se v jiných mapových podkladech (Googel Maps, Garmin) nemusí zobrazovat. Pokud pracujete s GPX soubory, doporučujeme je stáhnout nebo aktualizovat v týdnu před závodem. Mapy.cz a Garmin hodinky jsou kompatibilní až od verze 6.10.0

Velmi doporučujeme mít v mobilu instalovanou aplikaci MAPY.CZ a před zahájením svého úseku si v mobilním prohlížeči otevřít stránku moravabike.cz nebo moravabike.sk, v seznamu úseků zvolit možnost "JET B_", spustit navigaci a jet tzv. online (podobně, jako při navigaci v autě).

Startovné

Startovné pro I. MORAVA BIKE (2023) je stanoveno na 700,- Kč / závodník

Při odeslání formuláře kalkulující startovné je automaticky vygenerována a na uvedený e-mail zaslána tzv. "zálohová faktura" za zvolený počet členů. ZFa je možné rozložit na více plateb, vždy však pod stejným variabilním symbolem. Po úplném zaplacení ZFa bude automaticky vystaven účetní doklad - Faktura a odeslán na uvedený e-mail.

Osobní registrace účastníka

Přístup k osobní registraci je prostřednictvím tlačítka "CHCI JET" v záhlaví webu moravarun.cz/moravabike

Osobní registrace předplacených členů a výměna členů je možná až do 28.7.2023. Účastníci s předplaceným startovným využíjí volby "Registrovat se - mám předplaceno startovné" v sekci "Chci běžet".

Registrací vzniká smluvní vztah mezi pořadatelem a registrovaným, který se řídí těmito odchodními podmínkami a legislativou České republiky. Registrovaný se zavazuje za účast ve zvoleném závodě uhradit tzv. startovné a to ve lhůtě splatnosti. Pořadatel se zavazuje umožnit registrovanému účast v závodě, pokud za ni zaplatil.

Info o nakládání s osobními údaji: GDPR 

Založení štafetového týmu

Tým při založení nemusí být kompletní

Tým je možné založit při osobní registraci (viz výše) do 30.5.2023.

Zakladatel týmu je považován za leadera týmu. 

Způsob ocenění a vyhlášení

Předávání pamětních medailí bude probíhat průběžně. Vyhlášení a předání medailí za umístění proběhne poté, co bude o předních pozicích zcela rozhodnuto. Po tomto vyhlášení bude pokračovat předávaní pamětních medailí a fotografování.

Ocenění

Všichni zúčastnění:

  • pamětní medaile
  • výhodnější startovné do dalšího ročníku

V každé kategorii:

  • 1. místo - medaile za umístění, zápis na trofej MORAVA BIKE
  • 2. místo - medaile za umístění
  • 3. místo - medaile za umístění 

Vítězové si trofej MB mohou do prezence k dalšímu ročníku vypůjčit. Předpokládá se, že prvenství přijdou obhájit, případně trofej předat novému vítězi.