PŘEDPLATNÉ III. MR

Zde můžete svým členům předplatit startovné v aktuální výši. Jednoduše navolte počet členů (1 - 12), za ktere se mají vygenerovat platební údaje - "zálohová faktura". Platbu je možné provést jednorázově nebo rozmělnit. Vždy je však nutné uvést VS. Po úplné úhradě bude automaticky vystaven doklad o zaplacení - Faktura. Vaši členové pak při osobní registraci uvedou č. dokladu o zaplacení.