SLEDOVÁNÍ GPS ŠTAFET

Jednou z dalších novinek při II. MORAVA RUN je sledování GPS štafetového "kolíku". Přehled o pohybu běžců je nesporným přínosem v mnoha směrech...

"Dříve jsme věděli o tom, kolik máme běžců ve kterém úseku jen na základě sdílených informací od organizátorů předávek. Tímto je nyní nemusíme zatěžovat. Odpadá tak i zapisování časů. Organizátoři si tak mohou udržet lepší přehled nad chodem předávky a být běžcům k dispozici".

"Pro ohlášení jakýchkoliv nečekaných komplikací na trase, je pak k dispozici Operační a informační středisko MR. Ohlašovateli odpadá identifikace místa. Operátor vidí odkud nám volá a dokáže jakoukoliv informaci dle závažnosti okamžitě předat konkrétnímu pořadateli nebo upozornit všechny účastníky prostřednictvím hromadné SMS zprávy. V případě zdravotních potíží vidí dispečer i nejbližší záchranáře. Kontakt na OPIS je vytištěn na startovním pásku."

"Totožné zobrazení je k dispozici i samotným týmům, kteří si tak budou moci sledovat svou nebo všechny štafety. Kdyby se náhodou jejich běžec dostal mimo trasu, mohou mu zavolat a navést jej zpět na trasu dřív, než si naběhá nějaké kilometry navíc. Odkaz je umístěn v záhlaví webu moravarun.cz." říká Jakub Kubíček.

Tento odkaz není vhodné používat, jako navigaci při samotném běhu ale spíše ke kontrole. Mapové podklady jsou v základním zobrazení velmi zjednodušené a poloha se zobrazuje s několika vteřinovým (max. 1 min) zpožděním. Obnovovací frekvence je však dostatečná na to, aby se včas ukázalo, že někdo seběhl z trasy. Při běhu doporučujeme používat odkazy, které naleznete v záložce TRASA.

Odkazem pro monitorování GPS budou vybaveni i pořadatelé a organizátoři předávek, aby dokázali pružně reagovat na výrazné zrychlení či zpomalení celého závodu. Dále pak operační střediska krajských zdravotnických záchranných služeb. 

Zařízení vysílající polohu je velké, jako krabička od sirek a váží 65g. Výdrž baterie daleko přesahuje potřebu závodu typu MORAVA RUN. Zařízení jsou dodávány včetně upínacích pásků.