Nakládání s osobními údaji

Smluvní vztah

Vytvořením registrace, vzniká smluvní vztah, kterým se Morava run, z.s., IČ 09950532, se sídlem Babíčkova 1123/6, Olomouc, dále jen pořadatel, zavazuje poskytnout registrovanému účast v závodě MORAVA RUN a registrovaný se zavazuje za tuto účast zaplatit. 

Rozsah spravovaných údajů

Vytvořením registrace prostřednictvím registračního formuláře, jsou pořadateli předány osobní údaje, dále jen OÚ, v rozsahu: jméno a příjmení, kontaktní údaje v rozsahu: telefonní číslo a e-mail, a fakturační adresa. Jde o údaje nezbytné pro uzavření a naplnění smluvního vztahu, a zajištění bezpečnosti v průběhu závodu. Pořadatel proto nepotřebuje souhlas se zpracováním osobních údajů od registrujícího se. 

Jak dlouho

V tomto rozsahu jsou údaje spravovány od vytvoření registrace do realizace závodu + 1 měsíc. Následně jsou tyto údaje vymázány.

Předávání OÚ třetím stranám

Pořadatel závodu nepředává OÚ žádným třetím stranám (partneři apod.) S třetími stranami jsou komunikovány pouze názvy týmů a startovní čísla. Výjimku tvoří poskytnutí údajů za účelem ochrany zdraví a majetku (záchranné složky, správní orgány apod.).

OÚ na startovním čísle

Účastníků jsou vydaný identifikační náramky na nichž je uvedeno: Prefix (jedinečný číslený kód), startovní číslo, název týmu, křestní jméno závodníka a kontakt na OPIS MR.

Další údaje

Učastnik může předat pořadateli další údaje prostřednictvím formuláře "zdravotní info účastníka", které budou v připadě jeho zdravotních potíží předány záchranářům. Doporučuje se uvést alespoň kontakt na osobu blízkou. Tyto údaje budou vymazány spolu s ostatními. Viz výše.

Foto a video záznamy

Pořadatel může během závodu Morava run, jakožto i před startem a v cíli, pořizovat foto a video záznamy. 

Pořizování foto a video záznamů během závodu však nenabývá charakteru systematického zpracovávání, a proto na něj nemají dopad ustanovení GDPR. Zároveň pořadatel informuje, že: zachycení podoby člověka je zakotveno v zákoně č. 89/2012 Sb. ("nový" občanský zákoník), konkrétně § 84 a následující. S odkazem na tato ustanovení, zejména § 89, není od účastníků vyžadován souhlas pro jejich zachycení ve foto nebo video záznamech.