Nakládání s osobními údaji

Smluvní vztah

Každý zájemce o účast na sportovní akci pořádané Morava run, z.s., IČ 09950532, se sídlem Babíčkova 1123/6, Olomouc, dále jen pořadatel, se musí zaregistrovat osobně, prostřednictvím formuláře umístěného na webových stránkách pořadatele: moravarun.cz .

Vytvořením registrace, vzniká smluvní vztah, kterým se pořadatel, zavazuje poskytnout registrovanému účast v závodě, který pořadatel pořádá a který si registrovaný při své registraci zvolil. Registrovaný se zavazuje za tuto účast uhradit tzv. startovné.

Rozsah spravovaných údajů

Vytvořením registrace prostřednictvím registračního formuláře, jsou pořadateli předány osobní údaje, dále jen OÚ, v rozsahu: jméno a příjmení; kontaktní údaje v rozsahu: telefonní číslo a e-mail, a fakturační adresa; zdravotní údaje v rozsahu: číslo pojišťovny, kontakt na osobu blízkou, případně další informace, které sám registrující se uzná za vhodné. Jde o údaje nezbytné pro uzavření a naplnění smluvního vztahu, a zajištění bezpečnosti v průběhu závodu. Pořadatel proto nepotřebuje souhlas se zpracováním osobních údajů od registrujícího se. 

Jak dlouho

V tomto rozsahu jsou údaje spravovány od vytvoření registrace do realizace závodu + 1 měsíc. Následně jsou tyto údaje vymazány.

Předávání OÚ třetím stranám

Pořadatel závodu nepředává OÚ žádným třetím stranám (partneři apod.) S třetími stranami jsou komunikovány pouze názvy týmů a startovní čísla. Výjimku tvoří poskytnutí údajů za účelem ochrany života a zdraví a majetku (záchranné složky, správní orgány apod.).

OÚ na startovním čísle

Účastníků jsou vydaný identifikační náramky na nichž je uvedeno: Prefix (jedinečný číselný kód) a startovní číslo. Dle Prefixu je možné účastníka ztotožnit a v případě ohrožení života a zdraví předat záchranným složkám osobní a kontaktní a zdravotní údaje. 

Foto a video záznamy

Pořadatel může během závodu Morava run, jakožto i před startem a v cíli, pořizovat foto, video a audio záznamy, na nichž se mohou objevit postavy a tváře účastníků. Pořizování těchto foto, video a audio záznamů není spjato se zpracováváním OU.