I. MORAVA  RUN

Štafetový závod napříč Moravou podél toku Moravy

14 - 15. 8. 2021

Obchodní podmínky

Hlava A

Závod (sportovní událost)

Vznik smluvního vztahu

MORAVA RUN je závod štafet. Každá štafeta si volí název týmu a svého leadera, který štafetu zastupuje. Vytvořením registrace, vzniká smluvní vztah, kterým se MORAVA RUN, z.s., IČ 09950532, se sídlem Babíčkova 1123/6, Olomouc, dále jen pořadatel, zavazuje poskytnout štafetovému týmu účast v závodě MORAVA RUN a štafetový tým se prostřednictvím svého leadera zavazuje za tuto účast zaplatit. 

Platba

Případné slevové kódy je možné uplatnit přímo v registračním formuláři ještě před jeho odesláním. Po odeslání registračního formuláře, se automaticky vygeneruje a na zadaný e-mail odešle tzv. zálohová faktura, dále jen ZFa, se třiceti denní splatností. ZFa je možné pod patřičným variabilním symbolem uhradit na několikrát. Po úplném uhrazení ZFa, se na zadaný e-mail odešle účetní doklad - Faktura.

Plnění

Pořadatel se zavazuje umožnit štafetovému týmu účast v závodě, pokud za ni zaplatil. Štafetový tým se zavazuje respektovat propozice závodu. Pořadatel může zajistit další servis (občerstvovací stanice, zdravotní služba, sociální zařízení apod.). Rozsah a kvalita servisu je na vůli pořadatele.    

Ostatní ujednání

Zde neupravené, např. odstoupení od smlouvy apod., se řídí dotčenou legislativou ČR.

Hlava B

M-shop

Provozovatelem internetového obchodu M-shop umístěném na webových stránkách moravarun.cz je: MORAVA RUN, z.s., IČ 09950532, se sídlem Babíčkova 1123/6, Olomouc, dále jen prodávající. 

Odesláním objednávky prodávajícímu vzniká smluvní vztah, kterým se prodávající zavazuje dodat objednané zboží objednavateli, jakožto kupujícímu.

Způsoby doručení

Kupující má možnost volby doručení a) před závodem prostřednictvím dopravce; B) osobní převzetí při prezenci na závodě Morava run. 

Platba

Případné slevové kódy je možné uplatnit přímo v objednávce, ještě před jejím odesláním. Po odeslání objednávky prodávajícímu, se automaticky vygeneruje a na zadaný e-mail odešle tzv. zálohová faktura, dále jen ZFa, se třiceti denní splatností. Po jejím uhrazení, se na zadaný e-mail odešle účetní doklad - Faktura.

Plnění

Rozhodne-li se objednavatel pro doručení objednávky ještě před závodem prostřednictvím dopravce, má se za to, že požaduje vyřízení objednávky co nejdříve. Výjimku tvoří textil s motivem závodu, který se vyrábí zakázkově. Tento merch je zadán do výroby vždy k 20. dni v měsíci. Tyto objednávky jsou pak naplněny z pravidla do 28. dne v měsíci.

Ostatní ujednání

Zde neupravené, např. odstoupení od smlouvy apod., se řídí dotčenou legislativou ČR.