Obchodní podmínky

Hlava A

Závod (sportovní událost)

Vznik smluvního vztahu

Vytvořením registrace do závodu, vzniká smluvní vztah, kterým se MORAVA RUN, z.s., IČ 09950532, se sídlem Babíčkova 1123/6, Olomouc, dále jen pořadatel, zavazuje poskytnout účast v konkrétním závodě a registrovaný se zavazuje za tuto účast zaplatit. 

Přistup k registračnímu formuláři vede přes tlačítko "CHCI BĚŽET" v zahlaví webu moravarun.cz. Po odeslání registračního formuláře, se automaticky vygenerují a na zadaný e-mail odešlou platební údaje - tzv. zálohová faktura, dále jen ZFa, se třiceti denní splatností. Případné slevové kódy (např. předplatné) je možné uplatnit přímo v registračním formuláři ještě před jeho odesláním.

Předplatné

Účast v závodě je možné ještě před samotnou registrací účastníka předplatit. Jde o případy, kdy je startovné použito, jako dar nebo kdy je startovné hrazeno jednotně za více členů - např. firemní štafety. Po odeslání formuláře pro předplatné, se automaticky vygenerují a na zadaný e-mail odešlou platební údaje - tzv. zálohová faktura, dále jen ZFa, se třiceti denní splatností.

Přistup k formuláři pro předplatné vede přes tlačítko "CHCI BĚŽET" v zahlaví webu moravarun.cz 

Platba

Ze způsobů platby lze zvolit "Bankovní převod" (ZFa obsahuje též QR kód), nebo "Platební karta" (prostřednictvím platební brány GoPay).

Po přijetí platby, je automaticky vystaven účetní doklad - Faktura.

Plnění

Pořadatel se zavazuje umožnit registrovanému účast v závodě, pokud za ni zaplatil. Všichni účastníci zavodu se zavazují respektovat propozice závodu. Pořadatel může zajistit další servis (občerstvovací stanice, zdravotní služba, sociální zařízení apod.). Rozsah a kvalita servisu je na vůli pořadatele.    

Ostatní ujednání

Zde neupravené, např. odstoupení od smlouvy apod., se řídí dotčenou legislativou ČR.

Hlava B

M-shop

Provozovatelem internetového obchodu M-shop umístěném na webových stránkách moravarun.cz je: MORAVA RUN, z.s., IČ 09950532, se sídlem Babíčkova 1123/6, Olomouc, dále jen prodávající. 

Odesláním objednávky prodávajícímu vzniká smluvní vztah, kterým se prodávající zavazuje dodat objednané zboží objednavateli, jakožto kupujícímu.

Způsoby doručení

Kupující má možnost volby doručení a) před závodem prostřednictvím zvoleného dopravce; b) osobní převzetí při prezenci na závodě.

Platba

Po odeslání objednávky prodávajícímu, se automaticky vygenerují a na zadaný e-mail odešlou Platební údaje - zálohová faktura, dále jen ZFa, se třiceti denní splatností. Případné slevové kódy je možné uplatnit přímo v objednávce, ještě před jejím odesláním. 

Po jejím uhrazení, se na zadaný e-mail odešle účetní doklad - Faktura.

Plnění

Rozhodne-li se objednavatel pro doručení objednávky ještě před závodem prostřednictvím dopravce, má se za to, že požaduje vyřízení objednávky co nejdříve. Výjimku tvoří textil s motivem závodu, který se vyrábí zakázkově. Tento merch je zadán do výroby vždy k poslednímu dni v měsíci. Tyto objednávky jsou pak naplněny z pravidla do 14. dnů od zadání do výroby. Dodací lhůty se mohou mohou (s ohledem na množství objednávek, dodávky materiálu atd.) lišit. 

Ostatní ujednání

Zde neupravené, např. odstoupení od smlouvy apod., se řídí dotčenou legislativou ČR.