Obchodní podmínky

Vznik smluvního vztahu

Každý zájemce o účast na sportovní akci pořádané Morava run, z.s., IČ 09950532, se sídlem Babíčkova 1123/6, Olomouc, dále jen pořadatel, se musí zaregistrovat osobně, prostřednictvím formuláře umístěného na webových stránkách pořadatele: moravarun.cz .

Vytvořením registrace, vzniká smluvní vztah, kterým se pořadatel, zavazuje poskytnout registrovanému účast v závodě, který pořádá a který si registrovaný při své registraci zvolil. Registrovaný se zavazuje za tuto účast uhradit tzv. startovné.

Platba

Při odeslání registračního formuláře, se automaticky vygenerují a na zadaný e-mail odešlou platební údaje - tzv. zálohová faktura, dále jen ZFa, se třiceti denní splatností. Případné slevové kódy (např. předplatné) je možné uplatnit přímo v registračním formuláři ještě před jeho odesláním.

Platba je možná pouze bankovním převodem (ZFa obsahuje též QR kód pro zrychlenou platbu)

Po přijetí platby, je automaticky vystaven účetní doklad - Faktura.

Plnění

Pořadatel se zavazuje umožnit registrovanému účast v závodě, pokud za ni zaplatil. Všichni registrovaní účastníci se zavazují respektovat propozice a pravidla závodu.

Pořadatel může zajistit další servis nad rámec účasti v samotném závodu, jako jsou např. občerstvovací stanice, sprchy a jiné sociální zazemí apod. Tento servis však není nárokovatelný a jeho rozsah a kvalita zavisí na počtu závodníků apod.

Odstoupení od smlouvy

Před zahájením plnění je možné od smlouvy odstoupit, resp. se ze závodu odhlásit, prostřednictvím formuláře umístěného na webových stránkách pořadatele: moravarun.cz

Registrovaný má nárok na vrácení uhrazeného startovného při odstoupení od smlouvy do konce do 31. března (včetně). Při odstoupení od smlouvy po 31. březnu, má registrovaný právo na převedení startovného do dalšího ročníku. 

Ostatní ujednání

Zde neupravené, se řídí dotčenou legislativou ČR.

Plnění přesahující rámec těchto všeobecných obchodních podmínek je možné ošetřit individuální smlouvou. Návrh smlouvy se předkládá k rukám statutárního zástupce pořadatele.

Předplatné

Účast v závodě je možné ještě před samotnou registrací účastníka předplatit. Jde o případy, kdy je startovné hrazeno z rozpočtu právnické osoby apod.

Předplatné je možné provést prostřednictvím formuláře umístěného na webových stránkách pořadatele: moravarun.cz

Odesláním formuláře pro předplatné vzniká smluvní vztah, kterým se pořadatel, zavazuje poskytnout předplatiteli účast v závodě, který pořádá, takovému počtu účastníků, který si předplatitel navolil. Předplatitel se zavazuje za zvolený počet učastníků uhradit tzv. startovné.

Po odeslání formuláře pro předplatné, se automaticky vygenerují a na zadaný e-mail odešlou platební údaje - tzv. zálohová faktura, dále jen ZFa, se třiceti denní splatností. Po přijetí platby, je automaticky vystaven účetní doklad - Faktura. Číslo tohoto dokladu použijí účastníci, jako slevový kód (-100 %) při své osobní registraci.