ODSTOUPENÍ ZE ZÁVODU

Ve smyslu obchodních podmínek, je možné před zahájením plnění, prostřednictvím tohoto formuláře, od smlouvy odstoupit. Resp., se ze závodu odhlásit.