MORAVA  RUN

ŠTAFETOVÝ ZÁVOD NAPŘÍČ MORAVOU PODÉL ŘEKY MORAVY

14 - 15. 8. 2021

Pracují nonstop. Najdete je na startu, na trase i v cíli. Starají se, aby vše jelo podle plánu. Připravují zázemí, zapisují časy, poskytují online přehled a nakonec - je třeba i vše uklidit. Bez nich to prostě nejde. Jsou to

DOBROVOLNÍCI

Speciální poděkování patří také:

Partneři našich dobrovolníků, hasičů, policistů a záchranářů