II. MORAVA RUN (2022)

k vytištění

III. MORAVA RUN (2023)

MORAVA RUN je závod týmů ve štafetovém běhu napříč Moravou podél toku řeky Moravy. MORAVA RUN je zaměřen na amatérskou sportovní veřejnost v masovém měřítku. Závod v délce necelých 270 km, je rozdělen do 30 úseků. Z nich nejkratším je Ú2 - 3 km s převýšením 332 m, z Malé Moravy na Pohořelec a nejdelší Ú5 - 12,1 km z Bohdíkova do Bohutína. Ar. průměr (μ) na úsek vychází 9,05 km. Přičemž poslední třetinu trasy tvoří úseky spíše kratší. Trať a délky úseků jsou přívětivé i pro amatérské i rekreační běžce. To však nevylučuje adekvátní organizační přípravu. 

Kategorie

A)   7 -   9 členný tým bez rozdílu věku a pohlaví 

B) 10 - 12 členný tým bez rozdílu věku a pohlaví 

U2)  dvojice (viz pravidla U2)

Prezence

Leader týmu (nebo jím pověřený zástupce) je povinen nejpozději 30 min. před startem, prezentovat tým na závodu.

Prezence probíhají 28. 7. 2023, od 14:00 v místě startu.

Měření a monitorování

Starty týmů budou probíhat v pátek 28. 7. 2023 od 19:00 ve vlnách.

Štafetový "kolík" je GPS lokátor. 

Pořadatel poskytne účastníkům přístup pro sledování štafet.

Pořadatel na dobu závodu zřídí Operační a informační středisko (OPIS MR). Pohotovostní kontak uveden na náramku

Komunikace

Ve věci předávek (voda, toalety atd.), se účastníci obracejí na organizátora konkrétní předávky.

Ve věcech vztahujících k celému závodu, se účastníci obracejí na OPIS MR.

V urgentních záležitostech (Zdravotní komplikace, jiné komplikace na trase) oznamují učastníci na OPIS MR. (oprátor vyrozumí nejbližší záchranáře, připadně pořadatelskou službu).

V případě oznámení nečekané uádlosti, kterou není možné bezodkladně vyřešit prostřednictvím pořadatelů na trase a která má zásadní vliv na průběh závodu, vyrozumí operátor OPIS MR učastníky závodu prostřednictvím hromadné SMS. Na systémovou SMS neni možné "odpovědět". Reagovat však lze prostřednictvím SMS, aplikace WhatsApp nebo telefonicky na OPIS MR - čislo uvedené na náramku.

Občerstvení a odpočinek

Na předávkových místech trasy zřídí pořadatel občerstvovací stanice s pitnou vodou a iontovým koncentrátem. Tím není vyloučena možnost vlastního občerstvení.

V nočních hodinách je dispozici sportovní hala (sprchy, šatny, toalety, hala - pro odpočinek) v: 

V cíli je možné využít, šatny, sprchy, občerstvení

Z 29. na 30. 7. je možné v cíli stanovat (oplocený areál)

Večerní program bude upřesněn

Obecná pravidla

Každý závodník je povinen se seznámit s těmito pravidly včetně jejich úprav a změn. Pořadatel se zavazuje, že poslední případné úpravy propozic budou provedeny nejpozději měsíc před startem závodu.

Podmínkou účasti v závodě je dovršení 18 let nejpozději den před startem.

Všichni závodníci se akce účastní na vlastní nebezpečí.

Závod se běží za plného provozu bez omezení. Všichni závodníci jsou povinni dodržovat českou legislativu. Zejména pravidla silničního provozu!

Na zvlášť nebezpečných místech křižování trasy se silnicí, může organizátor na toto křižování upozornit řidiče upozorňovacím dopravním značením. To však netvoří žádnou výjimku z pravidel silničního provozu.

Každý závodník je povinen poskytnout neodkladnou pomoc osobě nacházející se v ohrožení života nebo zdraví. Zejména bezodkladně vyrozumět OPIS MR, který aktivuje nejbližší odbornou pomoc.

Každý závodník na trase je povinen mít s sebou funkční, nabitý a aktivní mobilní telefon.

Každý běžec na trase je povinen být vybaven přiděleným identifikačním náramkem připevněným na zápěstí.

Běžcům na trati doporučujeme oděv výrazných barev s reflexními prvky. Běžci na trati v rozmezí 21:00 - 06:00 musí být vybaveni čelovou svítilnou vyzařující neoslňující světlo bílé nebo žluté barvy. Mimo silnici je možné světlo vypnout.

Účast v závodu pod vlivem omamných a návykových látek může vést k neodkladnému vyloučení ze závodu. 

Závodníci jsou povinni dodržovat veřejný pořádek. Zejména noční klid. Chovat se zodpovědně, ohleduplně a dbát pokynů pořadatele.

Každý běžec je povinen si nastudovat trasu svého úseku. Pořadatel nenese odpovědnost za ztrátu nebo zmatení značení cizí osobou nebo povětrnostními vlivy. 

Pravidla kategorie A a B

Trasa a místa předávek (místa pro předávání štafet) jsou určeny pořadatelem. viz karta TRASA

1x za závod je možné sloučit dva úseky a jednou vybranou předávkou pouze proběhnout. Mimo to, jsou předání štafety - střídání běžců na všech předávkách povinná. 

Předání štafety musí být provedeno v perimetru do 10 m od vyznačeného místa předávky.

Při výrazném zrychlení týmu oproti udanému tempu a hrozící kolizi s jinými faktory na trase, bude tento tým na potřebný čas zastaven. Vytvořené časové okno se do výsledného času nezapočítá. 

V cíli se tým sejde.

Pravidla kategorie U2

Čas startu si dvojice naplánuje samostatně tak, aby předpokladaný doběh do cíle byl 29. 7. 2023, 12:00 (+/- 5 hod.)

Střídání běžců (připadný spoluběh) je na domluvě ve dvojici.

Dvojice má smluvený vlastní mobilní support.

Osobní registrace člena týmu

Kařdý účastník se registruje samostatně!

Registrace do III. MORAVA RUN (2023) jsou možné v těchto oknech:

21 - 31. 8. 2022 (pozávodní)

1. 10. - 30. 11. 2022 (podzimní)

1. 2. - 31. 3. 2023 (jarní)

Přístup k osobní registraci člena týmu je prostřednictvím tlačítka "CHCI BĚŽET" v zahlaví webu moravarun.cz 

Při osobní registraci je možné založit nový tým. Zakladatel týmu je považován za leadera týmu.  Funkci lídra je možné později předat jinému členu týmu.

Po odeslání formuláře je automaticky vygenerována a na uvedený e-mail zaslána tzv. "zálohová faktura". Po úplném zaplacení ZFa bude automaticky vystaven účetní doklad - Faktura a odeslán na uvedený e-mail.

Členové s předplaceným startovným, uvedou při registraci č. Fa (dokladu o zaplacení).

Info o nakládání s osobními údaji: GDPR 

Po přijetí platby dojde k zápisu člena týmu na startovku.

Předplatné

Týmy mají možnost si pro libovolný počet členů, resp. 1 - 12, předplatit startovné

Přístup k formuláři pro předplatné je možný prostřednictvím tlačítka "CHCI BĚŽET" v zahlaví webu moravarun.cz

Po odeslání formuláře je automaticky vygenerována a na uvedený e-mail zaslána tzv. "zálohová faktura" za zvolený počet členů. Po úplném zaplacení ZFa bude automaticky vystaven účetní doklad - Faktura a odeslán na uvedený e-mail.

Startovné

Startovné pro III. MORAVA RUN (2023) je stanoveno na 1.800,- Kč / člen týmu.

U registrací a předplatných vytvořených v podzimním okně, je startovné zvýhodněno na 1.500,- Kč.

U registrací a předplatných vytvořených v pozávodním okně, je startovné zvýhodněno na 1.200,- Kč.

Ocenění

  • pamětní medaile pro každého učastníka

Kategorie A

  • 1. místo - medaile za umístění, zápis na trofej MORAVA RUN
  • 2. místo - medaile za umístění
  • 3. místo - medaile za umístění 

Kategorie B

  • 1. místo - medaile za umístění, zápis na trofej MORAVA RUN
  • 2. místo - medaile za umístění
  • 3. místo - medaile za umístění

Kategorie U2

  • 1. místo - medaile za umístění
  • 2. místo - medaile za umístění
  • 3. místo - medaile za umístění