III. MORAVA RUN (2023)

MORAVA RUN je závod týmů ve štafetovém běhu napříč Moravou podél toku řeky Moravy. MORAVA RUN je zaměřen na amatérskou sportovní veřejnost v masovém měřítku. Závod v délce necelých 270 km, je rozdělen do 29 úseků v průměru okolo 9 km. To však nevylučuje adekvátní organizační přípravu. 

Kategorie

A)   7 -   9 členný tým bez rozdílu věku a pohlaví 

B) 10 - 12 členný tým bez rozdílu věku a pohlaví 

U)  Ultra (270 individuál)

Prezence a start

Startuje se ve vlnách, v pátek od 16:00 - Sportovní areál a kemp Dolní Morava

Prezence v místě startu od 12:00 

Ubytování 

V rámci závodu mohou účastníci kempovat na startu již ze čtvrtka na pátek.

Účastníci mohou v rámci závodu kempovat v cíli ze soboty na neděli.

Měření a monitorování

Čas startu týmu určí pořadetel. viz startovka

Výsledné pořadí se určuje pro každou kategorii zvlášť

Výsledný čas se určuje: "Čas v cíli" ku "Čas stanoveného startu"

Štafetový "kolík" je GPS lokátor

Týmu, který výrazně přesáhuje svou rychlost oproti předem udanému tempu, může pořadatel udělit povinnou pauzu. O délce pauzy rozhodne pořadatel. Pauza může být stanovena až do výše srovnatelné ku předem udanému tempu. Pauze se do výsledného času nezapočítává.

Týmům na 1. až 5. místě každé kategorie jsou před vyhlášením překontrolovány GPS údaje. 

Lídr každého týmu, může v cíli vznést podmět na překontrolování GPS údajů kteréhokoliv týmu.

Komunikace

Ve věci předávek (voda, toalety atd.), se účastníci obracejí na organizátora konkrétní předávky.

Ve věcech vztahujících k celému závodu, se účastníci obracejí na pořadatele závodu.

V urgentních záležitostech (Zdravotní komplikace, jiné komplikace na trase) oznamují účastníci na pohotovostní telefon - uvedeny na startovním náramku.

V případě vzniku nečekané události, kterou není možné bezodkladně vyřešit prostřednictvím pořadatelů na trase a která má zásadní vliv na průběh závodu, vyrozumí pořadatel účastníky závodu prostřednictvím hromadné SMS. Na systémovou SMS není možné "odpovědět". Lze však kontaktovat dispečink prostřednictvím SMS nebo telefonicky na pohotovostní telefon - číslo uvedené na náramku.

Občerstvení a odpočinek

Na předávkových místech trasy zřídí pořadatel občerstvovací stanice s iontovým nápojem.

V nočních hodinách je k dispozici sportovní hala (sprchy, šatny, toalety, hala - pro odpočinek) v: 

V cíli je možné využít, šatny, sprchy, občerstvení, zastřešenou tribunu a další prostory sportovního zařízení Na Šlajsi

Obecná pravidla

Každý závodník je povinen se seznámit s těmito pravidly včetně jejich aktualizací. Pořadatel se zavazuje, že poslední případné aktualizace propozic budou provedeny nejpozději měsíc před startem závodu.

Podmínkou účasti v závodě je dovršení 18 let nejpozději den před startem.

Všichni závodníci se akce účastní na vlastní nebezpečí.

Závod se běží za plného provozu bez omezení. Všichni závodníci jsou povinni dodržovat českou legislativu. Zejména pravidla silničního provozu!

Na zvlášť nebezpečných místech křižování trasy se silnicí, může organizátor na toto křižování upozornit řidiče upozorňovacím dopravním značením. To však netvoří žádnou výjimku z pravidel silničního provozu.

Každý závodník je povinen poskytnout neodkladnou pomoc osobě nacházející se v ohrožení života nebo zdraví. Zejména bezodkladně vyrozumět záchrannou službu prostřednictvím pohotovostního kontaktu (náramek) nebo na lince 155.

Každý závodník na trase je povinen mít s sebou funkční, nabitý a aktivní mobilní telefon.

Každý běžec na trase je povinen být vybaven přiděleným identifikačním náramkem připevněným na zápěstí.

Běžcům na trati doporučujeme oděv výrazných barev s reflexními prvky. Běžci na trati v rozmezí 21:00 - 06:00 musí být vybaveni svítilnou vyzařující neoslňující světlo bílé nebo žluté barvy na přední straně postavy a svítilnou vyzařující neoslňující světlo červené barvy na zadní straně postavy!

Účast v závodu pod vlivem omamných a návykových látek může vést k neodkladnému vyloučení ze závodu. 

Závodníci jsou povinni dodržovat veřejný pořádek. Zejména noční klid. Chovat se zodpovědně, ohleduplně a dbát pokynů pořadatele.

Každý běžec je povinen si nastudovat trasu svého úseku. 

Pořadatel nenese odpovědnost za ztrátu nebo zmatení značení cizí osobou nebo povětrnostními vlivy. 

Každý účastník (jakožto i celý tým) může kdykoliv v průběhu závodu odstoupit. Odstupuje-li celý tým, je lídr týmu povinen o tomto neprodleně vyrozumět pořadatele na pohotovostní lince (viz účastnický náramek). 

Pravidla kategorie A a B

Předávky (místa pro předávání štafet) jsou určeny pořadatelem. viz karta TRASA

1x za závod je možné sloučit dva úseky a jednou vybranou předávkou pouze proběhnout. Mimo to, jsou předání štafety - střídání běžců na všech předávkách povinná. 

Předání štafety musí být provedeno v perimetru do 10 m od místa předávky vyznačeného vlajkou = do 10 m od vlajky.

Lídři týmů do konce května 2023 dodají průměrné tempo jejich týmu (min/km). Lídr vychází z temp členů při běhu po rovině za ideálního počasí. Při výpočtu µ bere zřetel na poměr desítkové a šedesátkové soustavy!

Při výrazném zrychlení týmu oproti udanému tempu nebo při hrozící kolizi s jinými faktory na trase, bude tým bez předchozího upozornění pozastaven. Nejedná se o penalizaci = Vytvořené časové okno se do výsledného času nezapočítá. 

Pravidla kategorie U

Čas startu si běžec naplánuje samostatně tak, aby předpokládaný doběh do cíle byl: v sobotu odpoledne - večer

Běžec má smluvený vlastní mobilní support.

Individuální start proběhne pod dohledem pořadatele, včetně předání GPS lokátorů a kontrolou supportu. 

Doporučení

Trasa se plánuje v podkladech od MAPY.CZ. Některé části trasy byly do mapových podkladů zaneseny na žádost MORAVA RUN z.s.. Ty se v jiných mapových podkladech (Googel Maps, Garmin) nemusí zobrazovat a vést oklikou. Pokud pracujete s GPX soubory, doporučujeme je stáhnout nebo aktualizovat v týdnu před závodem. Mapy.cz a Garmin hodinky jsou kompatibilní až od verze 6.10.0

Velmi doporučujeme: mít v mobilu nainstalovanou aplikaci MAPY.CZ a před zahájením svého úseku si v mobilním prohlížeči otevřít stránku moravarun.cz a v úvodu webu zvolit tlačítko NAVIGACE. V seznamu úseků zvolit možnost "BĚŽET U__", spustit navigaci a běžet tzv. online (podobně, jako navigace v autě).

Tip: Po spuštění navigace je možné na telefonu vypnout obrazovku (postranním tlačítkem) a schovat do kapsy. V případě jakékoliv nejistoty pak do navigace nahlédnout. Případně ji používat se sluchátky.

Osobní registrace účastníka

Každý účastník se registruje samostatně!

Registrace do III. MORAVA RUN (2023) jsou možny od 22. 8. 2022 do 31. 3. 2023

Přístup k osobní registraci je prostřednictvím tlačítka "CHCI BĚŽET" v záhlaví webu moravarun.cz 

Při osobní registraci je možné založit nový tým. Zakladatel týmu je považován za leadera týmu.  Funkci lídra je možné později předat jinému členu týmu. Zástupce týmu je však povinen o změně lídra informovat pořadatele.

Po odeslání formuláře je automaticky vygenerována a na uvedený e-mail zaslána tzv. "zálohová faktura". Po úplném zaplacení ZFa bude automaticky vystaven účetní doklad - Faktura a odeslán na uvedený e-mail.

Členové s předplaceným startovným, uvedou při registraci č. Fa (dokladu o zaplacení).

Info o nakládání s osobními údaji: GDPR 

Od 31. 3. 2023 je možná pouze výměna člena týmu nebo úplné odhlášení člena týmu.

Předplatné

Týmy mají možnost si pro libovolný počet členů, resp. 1 - 12, předplatit startovné

Přístup k formuláři pro předplatné je možný prostřednictvím tlačítka "CHCI BĚŽET" v záhlaví webu moravarun.cz

Po odeslání formuláře je automaticky vygenerována a na uvedený e-mail zaslána tzv. "zálohová faktura" za zvolený počet členů. Po úplném zaplacení ZFa bude automaticky vystaven účetní doklad - Faktura a odeslán na uvedený e-mail.

Startovné

Startovné pro III. MORAVA RUN (2023) je stanoveno na 1.800,- Kč / člen týmu.

U registrací a předplatných vytvořených do 31. 1. 2023, je startovné zvýhodněno na 1.500,- Kč.

U registrací a předplatných vytvořených do 30. 9. 2022, je startovné zvýhodněno na 1.200,- Kč.

Způsob ocenění a vyhlášení

Tým po dokončení závodu může využít sprch, šaten a občerstvení. Po svém "refresh" přistoupí k předání pamětních medailí z rukou hosta závodu a týmové fotografii. Předávání pamětních medailí bude probíhat průběžně. Medaile si vyzvedne vždy kompletní tým. Vyhlášení a předání medailí za umístění proběhne poté, co bude o předních pozicích zcela rozhodnuto. Po tomto vyhlášení bude pokračovat předávaní pamětních medailí a fotografování.

Ocenění

Všichni zúčastnění

 • pamětní medaile
 • výhodnější startovné do dalího ročníku

Kategorie A

 • 1. místo - medaile za umístění, zápis na trofej MORAVA RUN
 • 2. místo - medaile za umístění
 • 3. místo - medaile za umístění 

Kategorie B

 • 1. místo - medaile za umístění, zápis na trofej MORAVA RUN
 • 2. místo - medaile za umístění
 • 3. místo - medaile za umístění

Vítězné týmy si MR trofej mohou do prezence k dalšímu ročníku vypůjčit. Předpokládá se, že prvenství přijde tým obhájit, případně trofej předat novému vítěznému týmu. 

Kategorie U

 • 1. místo - medaile za umístění
 • 2. místo - medaile za umístění
 • 3. místo - medaile za umístění