I. MORAVA  RUN

Štafetový závod napříč Moravou podél toku Moravy

14 - 15. 8. 2021

PROPOZICE ZÁVODU

MORAVA RUN je závod týmů ve štafetovém běhu napříč Moravou podél řeky Moravy. MORAVA RUN je zaměřen na amatérskou sportovní veřejnost v masovém měřítku. Trať je přívětivá pro amatérské i rekreační běžce. Závod v délce necelých 270 km, je rozdělen do 30 úseků. Z nich nejkratším je Ú2 - 3,8 km a nejdelší Ú10 - 12,2 z Zámek Nové Zámky na štěrkovnu Náklo. A. průměr (μ) na úsek vychází 9,05 km. Přičemž poslední třetinu trasy tvoří úseky spíše kratší.

Kategorie

A)   7 -   9 členný tým bez rozdílu věku a pohlaví 

B) 10 - 12 členný tým bez rozdílu věku a pohlaví 

Pravidla

Leader je povinen seznámit členy svého týmu s těmito pravidly.

Podmínkou účasti v závodě je dovršení 18 let nejpozději v den startu.

Všichni závodníci se akce účastní na vlastní nebezpečí.

Závod se běží za plného provozu bez omezení. Všichni závodníci jsou povinni dodržovat českou legislativu. Zejména pravidla silničního provozu!

Na zvlášť nebezpečných místech křižování trasy se silnicí, může organizátor na toto křižování upozornit řidiče upozorňovacím dopravním značením. To však netvoří žádnou výjimku z pravidel silničního provozu.

Každý závodník je povinen poskytnout neodkladnou pomoc osobě nacházející se v ohrožení života nebo zdraví. Zejména přivolat odbornou pomoc na lince tísňového volání nebo přímým kontaktem záchranářů na akci (viz náramek).

Každý závodník na trase je povinen mít s sebou mobilní telefon, pro případné přivolání pomoci v nouzi.

Každý běžec na trase je povinen být vybaven vlastním startovním číslem připevněným na viditelném místě.

Závodník na zadní straně startovního čísla, pro efektivní práci záchranářů, uvede: jmeno, příjmení, město bydliště, číslo pojišťovny a případně koho kontaktovat v případě závažného úrazu či stavu. Pakliže závodník trpí zdravotními obtížemi (alergie, diabetes, kardio apod.) Může tuto informaci spolu s identifikačními údaji úvést na zadní straně startovního čísla. 

Běžcům na trati doporučujeme oděv výrazných barev. Běžci na trati v rozmezí 21:00 - 06:00 musí být vybaveni čelovou svítilnou vyzařující neoslňující světlo bílé nebo žluté barvy. Dále mít minimálně dva reflexní prvky na zadní straně postavy. Organizátoři na předávkách budou v tomto čase provádět kontroly tohoto vybavení a bez něj jsou oprávněni zakázat běžci vyběhnout na trať. Za neuposlechnutí organizátora a vyběhnutí bez čelové svítilny nebo reflexních prvků, je tým diskvalifikován.

Účast v závodu pod vlivem omamných a návykových látek může vést k neodkladnému vyloučení ze závodu. 

Závodníci jsou povinni dodržovat veřejný pořádek. Zejména noční klid. Chovat se zodpovědně, ohleduplně a dbát pokynů pořadatele.

Předávka štafety musí být provedena ve vyhrazeném prostoru. Přibíhající běžec na předávku, zvolá číslo svého týmu. 

Maximálně dva po sobě jdoucí úseky smí běžet jeden člen z týmu. Možnost sloučit dva úseky může každý tým výužít pouze 1x za závod. I tak běžec na předávce, kterou míjí, zvolá číslo svého týmu.

Každý běžec je povinen si nastudovat trasu svého úseku. Organizátor před startem vyznačí rozcestí a křižovatky. Organizátor však nenese odpovědnost za ztratu nebo zmatení značení cízí osobou nebo povětrnostními vlivy. 

V cíli se musí sejít kompletní tým 😉

Měření

Starty týmů budpou pro bíhat ve vlnách v pevně stanocený čas. Na předávkách bude za každý tým zapsán čas předávky. V průběhu závodu bude možné zapsané časy sledovat na adrese: moravarun.online

Organizátor může zřídit další kontrolní bod kdekoliv na trase, bez nutnosti oznamit tuto skutečnost soutěžícím týmům.

Registrace

Registrace do závodu je možná pouze prostřednictvím registračního formuláře na webu moravarun.cz. Přistup k formuláři je možný prostřednictvím "tlačítka" v záhlaví stránky. 

Registrovat je možné tým v počtu 7 až 12 osob nejpozději do konce dubna. Doregistrace dalších členů do týmu, je možná do pouze do konce května. 

Název týmu nesmí obsahovat název firmy (živnosti či společnosti) s výjimkou úhrady firemního startovného

Info o nakládání s osobními údaji: GDPR 

Startovné a platba

Startovné pro II. ročník (20 - 21. 8. 2022) je stanoveno na: 1.300,- Kč

Startovné je zvýhodněno na: 1.000,- Kč při registraci do 30. 9. 2021 a dodržení splatnosti ZFa (do 30 dnů od registrace).

Při registraci bude automaticky vygenerována a na uvedený e-mail zaslána tzv. "zálohová faktura" s měsíční splatností. ZFa nemusí být uhrazena jednorázově. V případě, že leader postoupí platební údaje členům týmu zajistí, aby jednotlivé platby byly provedeny se stejným VS. Leader týmu, může kdykoliv požádat o seznam příchozích plateb k jeho VS. Po úplném zaplacení ZFa bude vystaven účetní doklad - Faktura a odeslán na uvedený e-mail.

Prezence

Leader týmu je povinen před startem prezentovat tým na závodu. Prezence spočívá ve vyzvednutí startovního balíčku. Startovní čísla a štafeta jsou jeho součástí. Termíny a místa pro prezenci najde v záložce PREZENCE.

Ceny

  • Účastnická medaile pro každého

Kategorie A

  • 1. místo - medaile za umístění, putovní pohár MORAVA RUN
  • 2. místo - medaile za umístění
  • 3. místo - medaile za umístění 

Kategorie B

  • 1. místo - medaile za umístění, putovní pohár MORAVA RUN
  • 2. místo - medaile za umístění
  • 3. místo - medaile za umístění