MORAVA  RUN

ŠTAFETOVÝ ZÁVOD NAPŘÍČ MORAVOU PODÉL ŘEKY MORAVY

14 - 15. 8. 2021

PROPOZICE ZÁVODU

MORAVA RUN je závod týmů ve štafetovém běhu napříč Moravou podél řeky Moravy. MORAVA RUN je zaměřen na amatérskou sportovní veřejnost v masovém měřítku. Trať je přívětivá pro ameterské i rekreační běžce. Závod v délce necelých 270 km, je rozdělen do 30 úseků. Z nich nejkratším je Ú2 - 3,8 km a nejdelší Ú10 - 12,2 z Zámek Nové Zámky na štěrkovnu Náklo. A. průměr (μ) na úsek vychází 9,05 km. Přičemž poslední třetinu trasy tvoří úseky spíše kratší.

Kategorie

A)   7 -   9 členný tým bez rozdílu věku a pohlaví 

B) 10 - 12 členný tým bez rozdílu věku a pohlaví 

Pravidla

Leader je povinen seznámi členy svého týmu s těmito pravidly.

Podmínkou účasti v závodě je dovršení 18 let nejpozději v den startu.

Všichni závodníci se akce účastní na vlastní nebezpečí.

Každý závodník na trase je povinen mít s sebou mobilní telefon, pro případné přivolání pomoci v nouzi.

Každý závodník je povinen poskytnout neodkladnou pomoc osobě nacházející se v ohrožení života nebo zdraví. Zejména přivolat odbornou pomoc na lince tísňového volání nebo přímým kontaktem záchranářů na akci. Viz startovní číslo.

Každý běžec na trase je povinen být vybaven vlastním startovním číslem připevněným na viditelném místě a s řádně vyplněnou personifikací na zadní straně s.č.! Bude náhodně kontrolováno! 

Závod se běží za plného provozu bez omezení. Všichni závodníci jsou povinni dodržovat českou legislativu. Zejména pravidla silničního provozu!

Na zvlášť nebezpečných místech křižování trasy se silnicí, může organizátor na toto křižování upozornit řidiče upozorňovacím dopravním značením. To však netvoří žádnou výjimku z pravidel silničního provozu.

Běžcům na trati doporučujeme oděv výrazných barev. Běžci na trati v rozmezí 21:00 - 06:00 musí být vybaveni čelovou svítilnou vyzařující neoslňující světlo bílé nebo žluté barvy. Dále mít minimálně dva reflexní prvky na zadní straně postavy. Organizátoři na předávkách budou v tomto čase provádět kontroly tohoto vybavení a bez něj jsou oprávněni zakázat běžci vyběhnout na trať. Za neuposlechnutí organizátora a vyběhnutí bez čelové svítilny nebo reflexních prvků, je tým diskvalifikován.

Účast v závodu pod vlivem omamných a návykových látek může vést k neodkladnému vyloučení ze závodu. 

Závodníci jsou povinni dodržovat veřejný pořádek. Zejména noční klid. Chovat se zodpovědně, ohleduplně a dbát pokynů pořadatele.

Jako štafetu si závodníci předávají čip na neoprenovém náramku.

Předávka čipu musí být provedena ve vyhrazeném prostoru. Přibíhající běžec na předávku, zvolá čislo svého týmu. Běžec, který právě dokončil svůj úsek, ověří zapsání svěho týmu a času předávky pořadatelem.

Každý člen týmu musí běžet alespoň jeden úsek.

Maximálně dva po sobě jdoucí úseky smí běžet jeden člen z týmu. Možnost sloučit dva úseky může každý tým výužít pouze 1x za závod. I tak běžec na předávce, kterou míjí, zvolá číslo svého týmu.

Každý běžec je povinen si nastudovat trasu svého úseku. Organizátor před startem vyznačí rozcestí a křižovatky. Organizátor však nenese odpovědnost za ztratu nebo zmatení značení cízí osobou nebo povětrnostními vlivy. 

V cíli se musí sejít kompletní tým 😉

Časomíra

Start, P12 a Cíl budou osazeny elktronickými branami snímající štafetový čip. Na ostatních předávkách bude za každý tým zapsán čas předávky. V průběhu závodu bude možné zapsané časy sledovat na adrese: moravarun.online

Organizátor může zřídit další kontrolní bod kdekoliv na trase, bez nutnosti oznamit tuto skutečnost soutěžícím týmům.

Registrace

Registrace do závodu je možná pouze prostřednictvím registračního fotmuláře na webu moravarun.cz. Přistup k formuláři je možný prostřednictvím záložky v menu nebo pomocí "tlačítka" v záhlaví stránky. Dokud je možný přístup k registračnímu formuláři, je možná registrace na závod. 

Registrovat je možné tým v minimálním počtu 7 osob. Doregistrace dalších členů do týmu, je možná do pouze do konce července. 

Info o nákládání s osobními udaji: GDPR 

Startovné a platba

Startovné je stanoveno na 1000,- Kč / člen týmu.

Při registraci bude automaticky vygenerována a na uvedený e-mail zaslána tzv. "zálohová faktura" s měsíční splatností. ZFa nemusí být uhrazena jednorázově. V případě, že leader postoupí platební údaje členům týmu zajistí, aby jednotlivé platby byly provedeny se stejným VS. Leadr týmu, může kdykoliv požádat o seznam příchozích plateb k jeho VS. Po uplném zaplacení ZFa bude vystaven učetní doklad - Faktura a odeslán na uvedený e-mail.

Prezence

Leader týmu je povinen před startem prezentovat tým na závodu. Prezence spočívá ve vyzvednutí startovního balíčku. Startovní čísla a čip jsou jeho součástí. Termíny a místa pro prezenci najde v záložce PREZENCE.