Propozice II. MORAVA RUN

MORAVA RUN je závod týmů ve štafetovém běhu napříč Moravou podél řeky Moravy. MORAVA RUN je zaměřen na amatérskou sportovní veřejnost v masovém měřítku. Závod v délce necelých 270 km, je rozdělen do 30 úseků. Z nich nejkratším je Ú2 - 3,8 km s převýšením 332 m, z Malé Moravy na Pohořelec a nejdelší Ú5 - 12,1 km z Bohdíkova do Bohutína. Ar. průměr (μ) na úsek vychází 9,05 km. Přičemž poslední třetinu trasy tvoří úseky spíše kratší. Trať a délky úseků jsou přívětivé i pro amatérské i rekreační běžce. To však nevylučuje adekvátní přípravu. 

Kategorie

A)   7 -   9 členný tým bez rozdílu věku a pohlaví 

B) 10 - 12 členný tým bez rozdílu věku a pohlaví 

Měření a monitorování

Starty týmů budou probíhat v sobotu 20. 8. od 7:00 ve vlnách.

Štafetový "kolík" je GPS lokátor. 

Pořadatel poskytne účastníkům přístup pro sledování štafet.

Pořadatel na dobu závodu zřídí Operační a informační středisko (OPIS MR).

Komunikace

Ve věci předávek (voda, toalety atd.), se účastníci obracejí na organizátora předávky.

Ve věcech zdravotních a organizačních, se účastníci obracejí na Operační a informační středisko MR

V případě oznámení nečekané uádlosti, kterou není možné bezodkladně vyřešit prostřednictvím pořadatelů na trase a která má zásadní vliv na průběh závodu, vyrozumí operátor OPIS MR učastníky závodu prostřednictvím hromadné SMS. Na systémovou SMS neni možné odpovědět zpět. Odpovědět však lze na kontakní šíslo OPIS MR prostřednictvím SMS, aplikace WhatsApp nebo telefonicky. 

Občerstvení

Na předávkových místech trasy zřídí pořadatel občerstvovací stanice s pramenitou vodou a iontovým koncentrátem. Tím není vyloučena možnost vlastního občerstvení.

V Kojetíně a Uherském Ostrohu jsou v nočních hodinách k dispozici sportovní haly (sprchy, šatny, toalety, hala - pro odpočinek).

Pravidla

Každý závodník je povinen se seznámit s těmito pravidly včetně jejich úprav a změn. Pořadatel se zavazuje, že poslední případné úpravy propozic budou provedeny nejpozději měsíc před startem závodu.

Podmínkou účasti v závodě je dovršení 18 let nejpozději den před startem.

Všichni závodníci se akce účastní na vlastní nebezpečí.

Závod se běží za plného provozu bez omezení. Všichni závodníci jsou povinni dodržovat českou legislativu. Zejména pravidla silničního provozu!

Na zvlášť nebezpečných místech křižování trasy se silnicí, může organizátor na toto křižování upozornit řidiče upozorňovacím dopravním značením. To však netvoří žádnou výjimku z pravidel silničního provozu.

Každý závodník je povinen poskytnout neodkladnou pomoc osobě nacházející se v ohrožení života nebo zdraví. Zejména bezodkladně vyrozumět OPIS MR, který aktivuje nejbližší odbornou pomoc.

Každý závodník na trase je povinen mít s sebou funkční, nabitý a aktivní mobilní telefon.

Každý běžec na trase je povinen být vybaven přiděleným identifikačním náramkem připevněným na zápěstí.

Běžcům na trati doporučujeme oděv výrazných barev s reflexními prvky. Běžci na trati v rozmezí 21:00 - 06:00 musí být vybaveni čelovou svítilnou vyzařující neoslňující světlo bílé nebo žluté barvy. Mimo silnici je možné světlo vypnout.

Účast v závodu pod vlivem omamných a návykových látek může vést k neodkladnému vyloučení ze závodu. 

Závodníci jsou povinni dodržovat veřejný pořádek. Zejména noční klid. Chovat se zodpovědně, ohleduplně a dbát pokynů pořadatele.

Předávka štafety musí být provedena v perimetru do 10 m od vyznačeného místa předávky.

Při výrazném zrychlení týmu oproti udanému tempu a hrozící kolizi s jinými faktory na trase, bude tento tým na požadovaný čas zastaven. Vytvořené časové okno se do vysledného času nezapočítá. 

V cíli se musí sejít kompletní tým 😉

Každý běžec je povinen si nastudovat trasu svého úseku. Pořadatel nenese odpovědnost za ztrátu nebo zmatení značení cizí osobou nebo povětrnostními vlivy. 

Registrace závodníků a vznik týmů

Všichni účastníci se registrují samostatně.

Info o nakládání s osobními údaji: GDPR 

Registrace do závodu je možná pouze prostřednictvím registračního formuláře na webu moravarun.cz. Přistup k formuláři je možný prostřednictvím "tlačítka" v záhlaví stránky. 

Registrující se, uvede do kterého týmu patří nebo zda zakládá nový tým

Zakladatel týmu je považován za leadera týmu.  Funkci lídra je možné později předat jinému členu týmu. Lídr je však povinen o tomto informovat pořadatele.

Startovné a platba

Startovné pro II. MORAVA RUN (20 - 21. 8. 2022) je stanoveno na: 1.200,- Kč

Při registraci je automaticky vygenerována a na uvedený e-mail zaslána tzv. "zálohová faktura". Po úplném zaplacení ZFa bude automaticky vystaven účetní doklad - Faktura a odeslán na uvedený e-mail.

Pakliže tým vyžaduje jeden učetní doklad na startovné pro celý tým, výrozumí o tomto pořadatele ještě před registrací jednotlivých členů. 

Po přijetí platby dojde k zápisu závodníka na startovku.

Prezence

Leader týmu (nebo jím pověřený zástupce) je povinen před startem prezentovat tým na závodu. Prezence spočívá ve vyzvednutí startovního balíčku. Termíny a místa pro prezenci najdete v záložce PREZENCE.

Ceny

  • pamětní medaile pro každého učastníka

Kategorie A

  • 1. místo - medaile za umístění, putovní trofej MORAVA RUN
  • 2. místo - medaile za umístění
  • 3. místo - medaile za umístění 

Kategorie B

  • 1. místo - medaile za umístění, putovní trofej MORAVA RUN
  • 2. místo - medaile za umístění
  • 3. místo - medaile za umístění