II. MORAVA  RUN

Štafetový závod napříč Moravou podél toku Moravy

20 - 21. 8. 2022

Propozice II. MORAVA RUN

MORAVA RUN je závod týmů ve štafetovém běhu napříč Moravou podél řeky Moravy. MORAVA RUN je zaměřen na amatérskou sportovní veřejnost v masovém měřítku. Závod v délce necelých 270 km, je rozdělen do 30 úseků. Z nich nejkratším je Ú2 - 3,8 km s převýšením 332 m, z Malé Moravy na Pohořelec a nejdelší Ú5 - 12,1 km z Bohdíkova do Bohutína. Ar. průměr (μ) na úsek vychází 9,05 km. Přičemž poslední třetinu trasy tvoří úseky spíše kratší. Trať a délky úseků jsou přívětivé i pro amatérské i rekreační běžce. To však nevylučuje adekvátní přípravu. 

Kategorie

A)   7 -   9 členný tým bez rozdílu věku a pohlaví 

B) 10 - 12 členný tým bez rozdílu věku a pohlaví 

Měření a monitorování

Starty týmů budou probíhat ve vlnách v pevně stanovený čas. 

Pohyb běžce bude monitorován (poloha, čas) pomocí GPS trekru, který bude sloužit, jako štafeta.

Pořadatel na dobu závodu ve svém sídle zřídí Operační a informační středisko. Úkolem střediska je monitorování štafet a být informační oporou pořadatelům i lídrům týmů.

Komunikace

Za tým jedná leader týmu.

Před závodem bude mezi pořadatelem a leadery týmů vytvořena komunikační skupina prostřednictvím aplikace WhatsApp. Účelem skupiny je předávání organizačních informací všem leaderům najednou, především před startem a v průběhu závodu. Po ukončení závodu bude tato skupina opět rozpuštěna (viz GDPR).

Občerstvení

Na předávkových místech trasy zřídí pořadatel občerstvovací stanice s pramenitou vodou a iontovými nápoji. Tím není vyloučena možnost vlastního občerstvení.

V Tovačově, Napajedlích (viz info na cyklo-bistru) a v cíli je možné využít sprch.

Součástí startovného je stravenka do cíle.

Pravidla

Každý závodník je povinen se seznámit s těmito pravidly včetně jejich úprav a změn. Pořadatel se zavazuje, že poslední případné úpravy propozic budou provedeny nejpozději měsíc před startem závodu.

Podmínkou účasti v závodě je dovršení 18 let nejpozději den před startem.

Všichni závodníci se akce účastní na vlastní nebezpečí.

Závod se běží za plného provozu bez omezení. Všichni závodníci jsou povinni dodržovat českou legislativu. Zejména pravidla silničního provozu!

Na zvlášť nebezpečných místech křižování trasy se silnicí, může organizátor na toto křižování upozornit řidiče upozorňovacím dopravním značením. To však netvoří žádnou výjimku z pravidel silničního provozu.

Každý závodník je povinen poskytnout neodkladnou pomoc osobě nacházející se v ohrožení života nebo zdraví. Zejména přivolat odbornou pomoc na lince tísňového volání nebo přímým kontaktem záchranářů na akci (viz náramek).

Každý závodník na trase je povinen mít s sebou mobilní telefon, pro případné přivolání pomoci v nouzi.

Každý běžec na trase je povinen být vybaven vlastním startovním číslem připevněným na viditelném místě.

Běžcům na trati doporučujeme oděv výrazných barev. Běžci na trati v rozmezí 21:00 - 06:00 musí být vybaveni čelovou svítilnou vyzařující neoslňující světlo bílé nebo žluté barvy. Dále mít minimálně dva reflexní prvky na zadní straně postavy. Organizátoři na předávkách budou v tomto čase provádět kontroly tohoto vybavení a bez něj jsou oprávněni zakázat běžci vyběhnout na trať. Za neuposlechnutí organizátora a vyběhnutí bez čelové svítilny nebo reflexních prvků, je tým diskvalifikován.

Účast v závodu pod vlivem omamných a návykových látek může vést k neodkladnému vyloučení ze závodu. 

Závodníci jsou povinni dodržovat veřejný pořádek. Zejména noční klid. Chovat se zodpovědně, ohleduplně a dbát pokynů pořadatele.

Předávka štafety musí být provedena ve vyhrazeném prostoru. Přibíhající běžec na předávku, zvolá číslo svého týmu. 

Maximálně dva po sobě jdoucí úseky smí běžet jeden člen z týmu. Možnost sloučit dva úseky může každý tým využít pouze 1x za závod. I tak běžec na předávce, kterou míjí, zvolá číslo svého týmu.

Při výrazném zrychlení týmu oproti udanému tempu a hrozící kolizi s jinými faktory na trase, vyzve operační středisko pořadatele na předávce, aby konkrétní tým na požadovaný čas zastavil. Vytvořené časové okno se do vysledného času nezapočítá. 

V cíli se musí sejít kompletní tým 😉

Každý běžec je povinen si nastudovat trasu svého úseku. Doporučuje se při závodě použivat navigace (viz ÚSEKY). Místa se slabým signálem pořadatel doplní značením. Pořadatel však nenese odpovědnost za ztrátu nebo zmatení značení cizí osobou nebo povětrnostními vlivy. 

Vyžaduje-li to situace, může pořadatel přistoupit k předčasnému ukončení závodu. Rozhodne-li se tým pokračovat bez pořadatelské podpory, činní tak zvlastní vůle. 

Založení týmu

Založit tým může pouze registrovaný závodník. Pro založení týmu stačí jeden člen.

Zakladatel týmu je považován za leadera týmu.

Zakládat týmy je možné pouze do konce května 2022. 

Název týmu nesmí obsahovat název firmy (živnosti či společnosti) s výjimkou partnerů závodu nebo úhrady firemního startovného

Leader týmu dodá pořadateli do konce května 2022 jmenný seznam členů. Následné změny v sestavě štafety od dodání seznamu členů, oznámí leader pořadateli bez zbytečného odkladu.

Podle počtu členů bude tým zařazen do přislušné kategorie (A, B)

Registrace závodníků

Registrace do závodu je možná pouze prostřednictvím registračního formuláře na webu moravarun.cz. Přistup k formuláři je možný prostřednictvím "tlačítka" v záhlaví stránky. 

Registrace závodníků je možná pouze do konce března 2022.

Každý závodník se regisruje samostatně. Při registraci není podmínkou být členem týmu.

Info o nakládání s osobními údaji: GDPR 

Startovné a platba

Založení týmu je bezplatné

Startovné pro II. MORAVA RUN (20 - 21. 8. 2022) je stanoveno na: 1.200,- Kč

Startovné pro II. MORAVA RUN (20 - 21. 8. 2022) je zvýhodněno na: 1.000,- Kč při registraci do konce září 2021 a dodržení splatnosti faktury.

Při registraci bude automaticky vygenerována a na uvedený e-mail zaslána tzv. "zálohová faktura" s měsíční splatností. Po úplném zaplacení ZFa bude vystaven účetní doklad - Faktura a odeslán na uvedený e-mail.

Prezence

Leader týmu (nebo jím pověřený zástupce) je povinen před startem prezentovat tým na závodu. Prezence spočívá ve vyzvednutí startovního balíčku. Termíny a místa pro prezenci najdete v záložce PREZENCE.

Ceny

  • Účastnická medaile pro každého učastníka

Kategorie A

  • 1. místo - medaile za umístění, putovní pohár MORAVA RUN
  • 2. místo - medaile za umístění
  • 3. místo - medaile za umístění 

Kategorie B

  • 1. místo - medaile za umístění, putovní pohár MORAVA RUN
  • 2. místo - medaile za umístění
  • 3. místo - medaile za umístění