M O R A V A   R U N

14 - 15. 8. 2021

REGUŁY WYŚCIGU

Morava Run to wyścig drużynowy w biegu sztafetowym poprzek Moraw wzdłuż rzeki Morawy. MORAVA RUN skierowany jest do amatorskiej publiczności sportowej na masową skalę. Trasa jest przyjazna zarówno dla biegaczy amatorskich tak i dla biegaczy rekreacyjnych. Wyścig ma prawie 270 km i jest podzielony do 30 odcinków. Najkrótszym jest odcinek 2 – 3,8 km, najdłuszym odcinkiem jest 10 – 12,2 km. Odcinki mają średino 9,05 km. Ostatnia trzecia trasy zawiera raczej krótsze odcinki.

Kategorie

A)   7 – 9 członków drużyny bez względu na wiek i płeć

B) 10 - 12 członków drużyny bez względu na wiek i płeć

Reguły

Lider drużyny jest powinien przedstawić następujące reguły.

Warunkiem uczestnictwa w wyścigu jest ukończonych 18 lat wieku, najpóźniej w dzień startu.

Wszyscy zawodnicy uczestniczą w wyścigu na własne ryzyko.

Każdy zawodnik na trasie zobowiązany jest do posiadania przy sobie telefonu komórkowego w celu wezwania pomocy w nagłych wypadkach.

Każdy zawodnik jest zobowiązany do niezwłocznej pomocy osobie zagrożonej życiem lub zdrowiem. Jest także zobowiązany wezwać pomoc za pomocą numeru alarmowego lub poprzez wezwanie ratowników na trasie.

Każdy zawodnik na trasie zobowiązany jest do posiadania własnego numeru startowego umieszczonego w widocznym miejscu oraz należycie wypełnionej personifikacji na stronie tylnej. Będzie losowo sprawdzane!

Zawodnicy będą biegać za pełnego ruchu drogowego bez ograniczeń. Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów czeskich. W szczególności przepisów ruchu drogowego.

W szczególnie niebezpiecznych miejscach krzyżowania trasy z drogą, może organizator zwrócić uwagę za pomocą znaku ostrzegawczego. Mimo to należy przestrzegć przepisów ruchu drogowego.

Biegaczom na trasie polecamy odzież w kolorach wyraźnych. Biegacze na trasie od godziny 21:00 do godziny 6:00 muszą być wyposażeni w nieoślepiające światło białe lub żółte. Muszą posiadać także dwa elementy odblaskowe z tyłu postaci. Organizatorzy na sztafetach bedą kontrolować wyposażenie i bez swiatła lub elementów odblaskowych mogą zakazać biegaczowi wybiec. Drużyna zostanie automatycznie zdyskwalifikowana, jeżeli nie będzie posłuchać organizatora i nie będzie posiadać czołówki lub elementów odblaskowych.

Udział w biegu pod wpływem środków odurzających może skutkować natychmiastowym wykluczeniem z wyścigu.

Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania porządku publicznego. Zwłaszcza ciszy nocnej. Zachowuja się odpowiedzialnie, rozważnie i postępują zgodnie z instrukcjami organizatora.

Pałeczkę sztafetową, którą przekazują sobie zawodnicy to chip na bransoletce neoprenowej.

Przekazanie chipu musi być dokonane w obszarze wydzielonym. Zbliżający się biegacz krzyknie numer swojej drużyny. Biegacz, który ukończył swój odcinek zweryfikuje rejestrację swojej drużyny i czas sztafety.

Każdy członek drużyny musi przebiec chociaż jeden odcinek trasy.

Jeden człon drużyny może przebiec maksymalnie dwa kolejne odcinki trasy za sobą. W wyścigu można skorzystać z połączenia dwóch odcinków trasy. Natomiast każda drużyna może z połączenia wykorzystać tylko raz na wyścig. Biegacz, który mija sztafetę krzyknie numer swoje drużyny.

Każdy biegacz jest zobowiązany do zapoznania się ze swoim odcinkiem trasy. Organizator przed startem oznaczy rozstaj dróg i skrzyżowania. Organizator jednak nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zamieszanie oznakowania przez osobę nieznajomą lub pogodę.

Cała drużyna musi się spotkać w celu. 😉

Czas

Start, P12 i Finisz będą wyposażone w bramki elektroniczne skanujące chip. Na pozostałych sztafetach zostanie zarejestrowany czas dla każdej drużyny. Podczas wyścigu będzie można oglądać zarejestrowane czasy na stronie: moravarun.online

Organizator może ustawić kolejny punkt kontrolny w dowolnym miejscu na trasie, bez konieczności powiadomienia.

Opłata za wyścig i platność

Opłata jest 1000,-Kč / człon drużyny

Po wysłaniu formularza rejestracyjnego automatycznie otrzymacie na e-mail „Fakturę zaliczkową” z miesięcznym terminem płatności. Fakturę zaliczkową można zapłacić jednorazowo lub w ratach (np. każdy członek zespołu osobno) z tym samym VS. Przy każdej płatności prześlemy potwierdzenie o otrzymaniu opłaty. Po wpłacie zostanie drużyna zarejestrowana na liście startowej. Na e-mail otrzymacie dokument księgowy - Fakturę.

Rezerwacja

Istnieje możliwość dokonania rezerwacji przed samą rejestracją. Opłata rezerwacyjna wynosi 1000 CZK. Po jej opłaceniu drużyna zostanie zarejestrowana na liście, narazie bez numeru startowego. Przy rejestracji opłata rezerwacyjna zostanie odjęta od wpłaty. Opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotu bez późniejszej rejestracji.

Obecność

Lider drużyny lub jego upoważniony przedstawiciel jest zobowiązany do zaprezentowania drużyny przed startem. Obecność polega na odebraniu pakietu startowego. Numery startowe i chip są jego częścią. Terminy i miejsca obecności znajdziecie w zakładce OBECNOŚĆ.