M O R A V A   R U N

14 - 15. 8. 2021

REJESTRACJA

Informacje przed rejestracją

Po wysłaniu formularza rejestracyjnego automatycznie otrzymacie na e-mail „Fakturę zaliczkową” z miesięcznym terminem płatności. Fakturę zaliczkową można zapłacić jednorazowo lub w ratach (np. każdy członek zespołu osobno) z tym samym VS. Przy każdej płatności prześlemy potwierdzenie o otrzymaniu opłaty. Po wpłacie zostanie drużyna zarejestrowana na liście startowej. Na e-mail otrzymacie dokument księgowy - Fakturę.

Jak wypełnić formularz rejestracyjny

0) nazwy w formularzu są w języku czeskim

1) w nagłówku formularza trzeba wpisać liczbę członków (min. 7, max. 12)

2) jeżeli chcecie specjalny numer startowy, należy odhaczyć moźliwość VIP numer startowy

3) wpiszcie dane kontaktowe lidera drużyny, jeśli płaci wam opłatę firma, prosimy wpisać dane kontaktowe firmy

4) wpiszcie nazwę drużyny, średnie tempo drużyny oraz VIP numer startowy, jeżeli macie

5) płatność jest narazie możliwa tylko przelewem bankowym (zaliczka zawiera QR kod)

6) jeżeli otrzymaliście lub kupiliście opłatę startową osobno, możecie skorzystać z kodu rabatowego

7) lider drużyny oświadcza, że ​​zapoznał się z regulaminem wyścigu i że zespół zamierza go przestrzegać

8) przyciskiem „rejestrować“ zarejestrujecie drużynę